Вы здесь

Главная

      Здоров’я, як і талант, кожен отримує від природи. Саме на те, як його зберегти, спрямована фізкультурно – оздоровча робота в дошкільному підрозділі НВК «Боянська гімназія».
Педагоги та медичний персонал нашого дошкільного підрозділу усвідомлюють, що сформовані у дитинстві пріоритети здоров’я, почуття відповідальності за нього та навчання дітей бути здоровими з перших років життя – це той фундамент у розвитку особистості, завдяки якому життя стане плідним, здоровим та довготривалим.
У дошкільному підрозділу фізкультурно – оздоровча робота проводиться з урахуванням основного напрямку - формувати у дітей світоглядно – оздоровчу поведінку на основі реалізації принципів: пізнай себе, створи себе і допоможи собі сам.
Поставивши за мету забезпечити всебічний гармонійно – фізичний розвиток, створити передумови для успішного навчання в школі насамперед була розроблена система рухової діяльності.

Ранкова гімнастика;
Фізкультурні заняття;
Рухливі ігри;
Психогімнастика;
Ігрові вправи, хороводи;
Прийом дітей на вулиці;
Туристичні походи;
Імунна гімнастика;
Гімнастика пробудження;
Рухова активність на прогулянці;
Фізкультхвилинки на заняттях та   фізкультпаузи;
Фізкультура на свіжому повітрі;
Фізкультурні дозвілля, розваги, ігри.

Створено оздоровче середовище для роботи по даній системі. Функціонують чудові спортивні куточки,  яки оснащені  достатню кількість фізкультурно ігрового інвентаря, великі та малі атрибути для рухливих ігор та занять фізкультурно – спортивного змісту, наочний матеріал для імітації рухів. Створено нестандартне фізкультурне обладнання.
Для профілактики плоскостопості ефективно застосовується «Доріжка здоров’я», що складається з слідочків, на які нашиті ґудзики, кісточки від великої рахівниці, дерев’яні кульки. Обруч з різнокольоровими стрічками, який підвішений до стелі в центрі спортивного залу, заохочує та стимулює дітей робити дихальні вправи, стрибки, потягування. Дуги для підлізання у вигляді змії та дельфіна, яскраві тунелі, сова з отворами для пролізання та метання предметів, білочка і зайчик, які тримають мотузку для перестрибування та лазіння, слон , якому на хобот можна накинути кільце – все це робить фізкультуру цікавою, яскравою, бажаною.
Ранок у дитячому садку розпочинається з ранкової гімнастики, яка окрім бадьорості, піднесення настрою, підвищення працездатності надає можливість за короткий проміжок часу розв'язати цілий комплекс завдань з фізичного виховання добором і дозуванням кожної вправи.
Підготовлено і розроблено цікаві комплекси ранкової гімнастики, використовуючи різні вихідні положення, які дають можливість навантажити дитину.
            У комплекси ранкової гімнастики для молодших дошкільників добираються вправи образного характеру, міні – ігри (“М'ячики», «Дерева в лісі», «Зайчики» тощо). Для дітей старших груп включаються елементи ритмічної гімнастики, пантоміма, імітаційні вправи, що підвищує у дітей інтерес, активність, викликає почуття задоволення. Старші дошкільники зарядку закінчують бігом по доріжках дитячого садка, долаючи незначні перешкоди: перестрибують ямки, оббігають дерева. Після пробіжки обов'язкові дихальні вправи ("Зозулька", "Насос", "Гуси" тощо).
Фізкультурні заняття - основна організована форма навчання, найефективніший спосіб оптимізації рухового режиму. Практика показала, що якість виконання рухів залежить від правильного добору вправ, їхньої черговості, відповідного способу організації дітей і способу виконання вправ, від якості посібника, а також від інтересу дошкільників до результатів своїх рухових дій. Як правило один рух обирається провідним. Техніці його виконання приділяється особлива увага. Решта рухів добре відома дітям. Ці рухи діти виконують самостійно, а якщо вони потребують страховки - під наглядом вихователя чи помічника вихователя.
Із метою підвищення рухової активності, виявлення відставання в моториці дитини використовуються різні типи занять:
традиційні;
ігрові;
тренувального типу;
контрольно – тренувальні.
           На перший план виступає "Театр фізичного виховання", "Заняття - казка". Діти під відповідний музичний супровід перетворюються у жучків, слимачків, колобків. Ідуть в гості до зайчика, подорожують по лісу, перестрибують "струмочки", проходять по місточку, вузькій доріжці, підлізають під кущі. Уяві дітей сприяє яскравий матеріал - спеціально виготовлені стортивні модулі (білочка і зайчик, що тримають мотузку для підлізання; колючий крокодил для массажу ніг; дельфін для підлізання, слон слон, на хобот якого можна накинути кільце і т д.)
           Для підвищення інтересу до фізкультури використовуємо предметно-образну форму занять, під час яких дитина, маніпулюючи одним предметом (м’ячем, обручем, палицею, циліндром), крім того, що виконує загальнорозвиваючі основні рухи, бачить, як цей предмет змінює свою функціональність відповідно до запропонованої ситуації. Такий прийом дозволяє максимально скоротити паузи, необхідні для роздачі та збору атрибутів, перешикувань, перенастройки уваги дітей, тобто підвищує моторну щільність заняття, а також допомагає розвивати уяву дітей, вчить нестандартно мислити.
Заключна частина занять часто перетворюється в красиву епізодичну казку, яку діти слухають розслаблені, лежачі на підлозі з закритими очима під супроводом звукового дизайну: тиху спокійну музику, шум моря, спів пташок. Це - релаксація, яка позитивно діє на психику дітей, заспокоює нервову систему, знімає фізичну в тому.
Важливий оздоровчий ефект закладений у правильному виборі занять на свіжому повітрі. Такі заняття проводяться на спортивному стадіоні, спортивних куточках, на групових майданчиках, спортивному стадіоні школи (під час шкільних канікул). Для стимулювання рухової діяльності широко використовуються природні умови: пеньки, канавки, дерева, кущі тощо.
                   На заняттях з фізичної культури велика увага приділяється розвитку рухово-творчих здібностей. Використовуються такі методичні прийоми, за основу яких взята проблемотизація: імітація, антиімітація (виконання рухів, що протилежні тим, які запропоновані), імпровізація (вільна творча діяльність), пластичне інтонування.
                  В кожному занятті незмінним залишається головне:
• Реалізація завдань навчання, виховання та розвитку вихованців;
• Послідовне формування у дітей навичок основних рухів: від навчання, закріплення до вдосконалення;
• Забезпечення тренувального ефекту, достатньої моторної щільності заняття та розвитку фізичних якостей дитини.
                М.Єфименко говорив: «Граючи – навчати, граючи – виховувати». Рухливі та спортивні ігри виховують силу, спритність, витривалість, відвагу, рішучість, ініціативу, товариську взаємовиручку. Добираючи рухливі ігри враховується відповідність мети заходу, час дня, умови проведення, вік дітей, їх підготовленість. Ретельно продумуються прийоми активізації дітей. Пропонуються нові персонажі, яскраві атрибути, різнокольорові іграшки, природний матеріал ( листя, жолуді, каштани, горіхи). Після закінчення гри дошкільникам пропонується виконати самомасаж з цим природним матеріалом. Головне у грі – залучити всіх дітей до активної дії, дати змогу вправлятися в рухах, викликати радісний настрій. Цьому сприяє чітке, виразне, емоційне пояснення гри, показ рухів, творчі завдання.
               Щоб не знижувалась рухова активність при повторенні гри, не спадав інтерес до неї змінюємо під час гри посібники та обладнання (лави на шнури, кубики, дуги, обручі, якими позначали будиночки в грі «Знайди свій будиночок»), ускладнюємо правила для ведучого (ловити в обмеженому просторі, вибігати з «нори», ловити з зав’язаними очима). Внесення різних доповнень привчає діяти в ускладнених умовах, сприяє розвитку і вдосконаленню рухів.
               Великий інтерес викликають у дітей ігри спортивного характеру, ігри – естафети. Частину з них діти придумають самі: «Хто швидше», «Із квадрата в квадрат», «Через два квадрата», «Перекинь м’яч на поле суперника», «Яка команда швидше передасть м’яч через кільце в корзину»В рухливі ігри вводимо інтелектуальні навантаження, де синтетично поєднуються дві складові: рух за для нього самого, а також одночасне виконання певного розумового завдання.
Ігрова діяльність знаходить своє застосування на протязі всього перебування дитини в дитячому садку. Найбільша нагорода для нас є самостійна організація дітьми ігор, які вивчались під час занять.
Особливий заряд радості, бадьорості дарують дітям і дорослим спортивні розваги, свята, Дні здоров'я: «Козацькі забави», «Здоров’я дитини – майбутнє родини», «Здрастуй, зимонька-зима», «Космічні зустрічі», «Щоб ніколи не хворіти», які проводяться в театралізованій формі, з використанням яскравого, нетрадиційного обладнання.
На них діти не лише демонструють свої досягнення в спорті, а і пропагують здоровий спосіб життя, безпеку життєдіяльності, товариські стосунки. Вони пробуджують уяву дітей, допомагають виховувати витримку, цілеспрямованість, вчать вигравати і програвати, розуміти, як від успіху кожного залежить перемога всієї команди. Розкута обстановка на спортивних заходах допомагає дітям проявити себе, індивідуальні нахили та власні бажання. В підготовці та проведенні спортивних масових заходів активну участь беруть батьки наших вихованців.
           Підвищенню рухової активності наших вихованців, пропаганді здорового способу життя сприяє тісний контакт з батьками. Створено інформаційну базу здоров’я, фізичного розвитку дітей що відображено на «Екранах здоров’я», в індивідуальних «Паспортах здоров’я», моніторингах оздоровчої роботи. З матеріалів, вміщених в батьківських куточках, батьки завжди можуть знайти методичні поради на фізкультурно-оздоровчу тематику, дізнатися про результати фізичного обстеження дітей. Батьки беруть активну участь у підготовці і проведенні спортивних свят: "Всією сім'єю на старт", "Тато, мама, я - спортивна сім'я". На батьківських конференціях на оздоровчу тематику батьки обмінюються досвідом та разом з медичними працівниками і педагогами вирішують проблеми фізичного виховання дитини в сім`ї.