Вы здесь

Главная

Лише творчий вчитель
може бути джерелом
успіху своїх вихованців

В.Сухомлинський

   У час розбудови української національної школи проблема формування активної творчої особистості є досить актуальною. Центральною  фігурою навчально-виховного процесу є вчитель.
   В сучасних умовах значення творчості в роботі вчителів підвищується, адже від творчого підходу до розв’язування тих складних і багатогранних завдань, які стоять сьогодні перед школою, значною мірою залежить ефективність педагогічної праці, якість навчально-виховного процесу.  Однією з форм активізації творчої професійної діяльності вчителя є атестація.
   Атестація педагогічних працівників у НВК «Боянська гімназія» - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.
  Метою проведення атестації в закладі є стимулювання цілеспрямованого, безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу, авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процес.

  25 березня 2014 року в НВК «Боянська гімназія» відбулось підсумкове засідання шкільної атестаційної комісії. Це засідання засвідчило завершення атестаційного періоду для частини педагогічних працівників, що проходили чергову атестацію у 2013/2014 навчальному році. На даному засіданні педагогічні  працівники презентували власний педагогічний досвід.
  Атестаційною комісією були обговорені результати вивчення роботи педагогічних працівників на основі відвіданих уроків, позакласних заходів, даних анкетування  серед учнів, батьків, учителів, висновків методичних  об’єднань  учителів відповідних предметів. Були розглянуті атестаційні матеріали і характеристики педагогічних працівників і прийняті відповідні рішення.


Заступник директора з навчально-виховної роботи
Гончарюк А. І.