Вы здесь

Главная

    Nu există nimic mai de preţ pentru un popor decât graiul. Calitatea de nepreţuit a graiului matern se explică prin harul lui de a oglindi întreaga istorie a neamului, cu toate bucuriile şi tristeţile lui, victoriile şi înfrângerile trăite, visele realizate şi speranţele spulberate. În graiul matern se ascunde amintirea trecutului nostru, zestrea noastră strămoşească. Dintotdeauna limba maternă a fost calificată drept o comoară care nu are vreun preţ de vânzare sau cumpărare, dar, în schimb, poate fi moştenită, păstrată şi cultivată cu sfinţenie.
    O săptămână de suflet – săptămâna limbii române –  i-a întrunit în perioada 16 -20 februarie pe elevii şi profesorii de la CIE „Gimnaziul Boian” ca să aducă un frumos omagiu graiului matern. Săptămâna s-a desfăşurat în ajunul Zilei internaţionale a limbii materne sub genericul „Să iubim această limbă frumoasă ca o duminică”. Activităţile petrecute au urmărit scopul de a-i familiariza pe elevi cu date importante despre apariţia sărbătorii limbii materne, de a accentua importanţa limbii materne în viaţa omului. Elevii claselor a 5-a  - a 11-a au participat activ la toate măsurile petrecute: concursul compunerilor „Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim”, jocul de cuvinte „Găseşte denumirea”, buletinul literar „Grigore Vieru – 80 de ani de la naştere”, manifestarea de comemorare a zilei de naştere a poetului Grigore Vieru „Un poet al neamului”, caleidoscopul informativ „Limba noastră-i o comoară”.
     Deci, să păstrăm averea noastră comună, limba română. Să vorbim corect, cu demnitate, limba mamei. Poetul Grigore Vieru ne învaţă:
                   ,,Măi copile, nu uita
                     Ce te-nvaţă Râul, Ramul
                     De-i întreagă limba ta
                     E întreg atunci şi neamul” .