Вы здесь

Главная
            A fost odată ca niciodată un mare scriitor  care a scris cele mai frumoase amintiri despre copilăria sa şi cele mai interesante  poveşti - cu care au crescut buneii, părinţii noştri, noi, şi cu care la sigur vor creşte încă multe generaţii.

   În perioada 23 februarie - 27 februarie, în compartimentul preşcolar s-au desfăşurat zilele Ion Creangă, dedicate omagierii personalităţii şi operei marelui narator român.  Cu această ocazie, au fost organizate expoziţii, concursuri,  vizionare de  filme  cu desene animate şi au răsunat  poveşti din opera scriitorului.
Povestea este o modalitate de cunoaştere a lumii, este un mijloc de comunicare şi o bună metodă de instruire. Ea conţine adevărurile fundamentale ale vieţii. Poveştile depăşesc hotarele spaţiului şi timpului. Ele sunt prima hrană spirituală a copilului care îl învaţă să judece, iar o poveste bine spusă poate amuza, demonstra şi învăţa. Poveştile dezvoltă deprinderile de a discuta, îmbogăţesc vocabularul, cultivă sentimente frumoase, stimulează imaginaţia şi creativitatea, educă spiritul de sacrificiu, altruism, solidaritate, dreptate.
    Vezionând  povestea „Fata babei şi fata moşneagului”,  copiii au tras  învăţăminte utile: să nu fie neascultători, leneşi, răutăcioşi, precum fata babei, ci mai degrabă să fie harnici, sufletişti, curajoşi ca fata moşneagului.
Activ au participat copiii la victorina literară „Recunoaşte personajul”.
Să-l comemorăm  şi în continuare pe sfătosul bunic din Humulești, cel care a știut cel mai bine să aștearnă pe hîrtie cele mai interesante poveşti , într-un mod deosebit de înțelept și amuzant în același timp.