Вы здесь

Главная

         У НВК «Боянська гімназія» провелася акція «Живи книго». Акція проводиться з метою популяризації серед учнівської молоді інформаційної культури та культури читання, бібліотечно-бібліографічних знань, підвищення статусу шкільної бібліотеки як навчально-інформаційного центру.

Завданнями Акції є:

- підвищення інтересу учнів до книги, як джерела знань, скарбниці культурних надбань, розвиток у них пошуково-дослідних навичок отримання інформації, її аналізу та узагальнення, навичок роботи з книгою впродовж усього життя;
- виховання бережливого і відповідального ставлення до навчальних підручників, художньої, науково-популярної та іншої літератури, поваги до праці людей, які їх створюють;
- виявлення, поширення та впровадження кращого досвіду учнівських колективів, які використовують нові форми і методи роботи, впроваджують інноваційні технології з поширення бібліотечно-бібліографічних знань, підвищення рівня інформаційної культури та культури читання учнівської молоді;
- сприяння поповненню бібліотечних фондів шкільної бібліотеки, створенню належних умов для рівного доступу до літератури на різних, у тому числі електронних носіях.
- виховання культу книги у сім’ї, використання з цією метою досвіду інших навчальних, культурно-освітніх закладів.

  

Бібліотекар
Гирка Р.І.