Вы здесь

Главная

                                    „Cel mai important monument naţional este Limba şi Istoria.”

                                                                                                                Grigore Vieru

  Fiecare popor îşi are limba lui. Noi avem limba noastră. E limba în care vorbesc părinţii, surorile şi fraţii, colegii de clasă, profesorii...

  Săptămâna şcolară 14-19 februarie 2016 a fost dedicată Limbii române. Săptămâna a fost marcată de două momente importante pentru cultura şi literatura română: 14 februarie –  ziua de naştere a poetului Grigore Vieru şi 21 februarie – Ziua internaţională a limbii materne.

În cadrul acestei săptămâni în incinta CIE „Gimnaziul Boian” au fost organizate diferite expoziţii, măsură extraşcolară, ore publice, concursuri. Coordonatorii acestei săptămâni au fost profesoarele de limba şi literatura română Rodica N. Dârda şi Ana N.Semeniuc.

   Săptămâna Limbii române a fost deschisă cu o oră publică şi o expoziţie de versuri dedicate dragostei  „Grigore Vieru şi dragostea...”.

    Coordonatorii săptămânii împreună cu elevii claselor a 5-a – a 9-a au organizat o măsură extraşcolară sub genericul „Poetul cu lira-n lacrimi...”. Elevii au recitat diferite poezii din creaţia lui Grigore Vieru, au audiat melodii din albumul „Fuego îl cântă pe Grigore Vieru”, au vizionat secvenţe din viaţa şi activitatea Poetului. Poezia lui Grigore Vieru întotdeauna ne este mai aproape de suflet, fiindcă atunci când o citim mai dragă ne este limba în care vorbim, mai dragi ne sunt plaiurile natale, doinele srăbune...  

   Joi, elevii claselor a 10-a – a 11-a au pregătit o expoziţie de poezie „Mult e dulce şi frumoasă limba ce-o vorbim...”, iar la finalul săptămânii a fost organizat un concurs între clasele a 5-a – a 11-a cu genericul „Cunoşti limba şi literatura română?”. Elevii au dat dovadă de cunoştinţe profunde.

      Informaţii utile, lucruri noi, impresii, emoţii au stăpânit toată săptămâna.