Вы здесь

Главная

Головний зміст фізичного виховання дітей дошкільного віку  полягає в оволодінні дитиною основами фізичної культури:

1. Опанування основ особистої гігієни. Йдеться про охайність, чистоту тіла, одягу, взуття, гігієну приміщення, режим дня (сон, харчування, раціональна організація активної діяльності й відпочинку).

2. Загартовування організму (здійснюють його з використанням природних факторів - сонця, повітря, води).

3. Виконання фізичних вправ, що є головним засобом фізичного виховання.

      Вихователька І молодшої групи  Вешка М.М. привчає дітей  раннього віку до систематичного догляду за своїм тілом, прищеплює  навички здорового способу життя, бажання займатися фізичною культурою і спортом.

     У процесі життєдіяльності дітей вона  використовує комплекс різних засобів: фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту), природне середовище (повітря, сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо). Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи знаходять місце  інші, наприклад: футбол - гімнастика – вправи з  використанням м’яча,  що має певні властивості (розмір, колір, запах, пружність).

     Важливою умовою забезпечення повноцінного фізичного розвитку дітей є створення предметно-ігрового середовища.  Вихователі групи створили розвивальне, раціонально облаштоване, домірно насичене середовище у групі, яке  спонукає  дітей до рухової діяльності. У груповому приміщенні  є осередок фізкультурно-оздоровлювальної активності (гімнастична лава, куби, м’ячі, обручі, стежка здоров’я”, фітоподушки, різні іграшки - автомобілі, візки тощо).

      Вихователі розуміють,  що фізичне виховання дітей дошкільного віку вирішує багато загальновиховних завдань. Фізичні вправи сприяють пізнанню навколишнього світу, розвитку органів чуття, координації рухів, морально-вольових якостей (сміливості, відповідальності, наполегливості та ін.). Загартовувальні процедури, оволодіння рухами, участь у рухливих і спортивних іграх виховують цілеспрямованість, самостійність, формують уміння управляти своєю поведінкою і своїм тілом.